Στο φοιτητικό φροντιστήριο Περί Επιστημών διδάσκουν διδάκτορες και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Πολλοί από τους καθηγητές  έχουν και πλούσιο επικουρικό έργο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα μαθήματα είναι υψηλού επιπέδου και υποστηρίζονται από ψηφιακό υλικό. Στις σελίδες του φοιτητικού τομέα θα δείτε πληροφορίες και ενδεικτικές λίστες με τα μαθήματα που προσφέρουμε.