• 2614003801
Μαθηματικά
Βλαχοκυριάκος Κυριάκος

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, είμαι κάτοχος ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Για την απόκτηση του εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Επίπεδα Δυναμικά Συστήματα – Ποιοτική Ανάλυση και Μελέτη»

Εργάζομαι στο φροντιστηριακό χώρο από το 2010 και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Κιρκή Ελένη
Κιρκή Ελένη

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Μάρκου Μαρία

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», με κατεύθυνση «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και εφαρμογές στις Αποφάσεις» του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Ουρές αναμονής με ανυπόμονους πελάτες σε ετερογενές περιβάλλον. Ανασκόπηση και μια εφαρμογή».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στο μάθημα Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον προγραμματισμό με FORTRAN, μάθημα κορμού πρώτου έτους του τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είμαι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Για την απόκτησή του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Συμπαγείς Τοπολογικοί Χώροι και Συμπαγοποιήσεις»

Είμαι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική μου διατριβή έχει τίτλο

«Τοπολογίες σε Σύνολα Συναρτήσεων»

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Άλγεβρα – 2ου έτους, κορμού
 • Αναλυτική Γεωμετρία – 1ου έτους, κορμού
 • Γενική Τοπολογία – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι – 1ου έτους, κορμού
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Συνόλων – 1ου έτους, κορμού
 • Θεωρία Συνόλων – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Πραγματική Ανάλυση ΙΙ – 1ου έτους, κορμού

Εργάζομαι στον Φροντιστηριακό χώρο από το 1995, προετοιμάζοντας μαθητές για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και φοιτητές για τις εξεταστικές περιόδους.
Έχω συμμετάσχει χωρίς και με ανακοίνωση σε πολλά διεθνή συνέδρια Θεωρητικών μαθηματικών και κυρίως Τοπολογίας. Επίσης, είμαι κριτής (reviewer) της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρίας (AMS). Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες.

Πετρόπουλος Βασίλης
Πετρόπουλος Βασίλης

Είμαι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Για την απόκτησή του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Συμπαγείς Τοπολογικοί Χώροι και Συμπαγοποιήσεις»

Είμαι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική μου διατριβή έχει τίτλο

«Τοπολογίες σε Σύνολα Συναρτήσεων»

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Άλγεβρα – 2ου έτους, κορμού
 • Αναλυτική Γεωμετρία – 1ου έτους, κορμού
 • Γενική Τοπολογία – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι – 1ου έτους, κορμού
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Συνόλων – 1ου έτους, κορμού
 • Θεωρία Συνόλων – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Πραγματική Ανάλυση ΙΙ – 1ου έτους, κορμού

Εργάζομαι στον Φροντιστηριακό χώρο από το 1995, προετοιμάζοντας μαθητές για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και φοιτητές για τις εξεταστικές περιόδους.
Έχω συμμετάσχει χωρίς και με ανακοίνωση σε πολλά διεθνή συνέδρια Θεωρητικών μαθηματικών και κυρίως Τοπολογίας. Επίσης, είμαι κριτής (reviewer) της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρίας (AMS). Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες.

Φιλολογικά
Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος της Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύομαι στην Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Γλώσσα.

Διδάσκω όλα τα μαθήματα της ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2006 έως και σήμερα.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2005.

Τα μαθήματα που διδάσκω είναι Ελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Την περίοδο 2009-2011 δίδαξα στην ενισχυτική διδασκαλία στο 9ο ΓΕΛ Πατρών.

Λόη Ιωάννα
Λόη Ιωάννα

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2005. Τα μαθήματα που διδάσκω είναι Ελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Την περίοδο 2009-2011 δίδαξα στην ενισχυτική διδασκαλία στο 9ο ΓΕΛ Πατρών.

Σίψα Μαρία

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος της Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ειδικεύομαι στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσα και Γραμματείας. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 1996 έως και σήμερα.

Φυσική

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος των Φυσικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 1992 έως και σήμερα, προετοιμάζοντας μαθητές/ιες για τις εισαγωγικές τους εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μισιχρόνης Δημοσθένης
Μισιχρόνης Δημοσθένης

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος των Φυσικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 1992 έως και σήμερα, προετοιμάζοντας μαθητές/ιες για τις εισαγωγικές τους εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παπαδόπουλος Ζήσης

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και τους Υπολογιστές. Είμαι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αλγόριθμοι Σύνθεσης Αποφάσεων»

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο διδασκαλίας στα ακόλουθα μαθήματα του τμήματός Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών:

 •        Εργαστήριο Φυσικής III & IV
 •        Προγραμματισμός Η/Υ I&II
 •        Πειράματα Επίδειξης Φυσικής I&II
 •        Αισθητήρες, Μικροελεγχτές και Συστήματα Συλλογής Δεδομένων

 

Χημεία

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Χημικών εφαρμογών, Χημικής ανάλυσης και Χημείας περιβάλλοντος. Κατέχω, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλυτική Τεχνολογία και Νανοτεχνολογία. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Σύνθεση του βιοκαταλύτη τριπλής στοιβάδας με τρεις ακινητοποιημένους οργανισμούς»

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2014 παραδίδοντας μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Κιρκή Σπυριδούλα
Κιρκή Σπυριδούλα

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Χημικών εφαρμογών, Χημικής ανάλυσης και Χημείας περιβάλλοντος. Κατέχω, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλυτική Τεχνολογία και Νανοτεχνολογία. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Σύνθεση του βιοκαταλύτη τριπλής στοιβάδας με τρεις ακινητοποιημένους οργανισμούς»

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2014 παραδίδοντας μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Βιολογία
Αλέξης Σπύρος

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος MSc στο διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών «Ιατρική Χημεία: έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων» του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του μεταπτιχιακού διπλώματος εκπόνησα διπλωματική εργασία, με τίτλο:

«Μελέτη της LCK σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια λεμφογενή λευχαιμία»

Από το 2017 είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2015, προετοιμάζοντας μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και φοιτητές για τις εξεταστικές περοόδους. 

Πληροφορική

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Κιρκή Ελένη
Κιρκή Ελένη

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Οικονομία
Σπυροπούλου Θάνια

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», με κατεύθυνση στη Στατιστική. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου εκπόνησα διπλωματική εργασία, με τίτλο

«Μελέτη μοντέλων αειφόρου ανάπτυξης και πράσινη καινοτομία»

Για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές ήμουν υπότροφος του ΙΚΥ στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ, με διαδικασία αξιολόγησης ακαδ. έτους 2012-2013».

Από το 2008 εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο, παραδίδοντας μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Γραμματεία

Έχω εργαστεί σε βιβλιοπωλεία της περιοχής των Πατρών.

Από την έναρξη του φροντιστηρίου έχω αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο γιούς.

Μαρινοπούλου Χριστίνα
Μαρινοπούλου Χριστίνα

Έχω εργαστεί σε βιβλιοπωλεία της περιοχής των Πατρών.

Από την έναρξη του φροντιστηρίου έχω αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο γιούς.