Μαθηματικά
Βλαχοκυριάκος Κυριάκος

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, είμαι κάτοχος ΜΔΕ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Για την απόκτηση του εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Επίπεδα Δυναμικά Συστήματα – Ποιοτική Ανάλυση και Μελέτη»

Εργάζομαι στο φροντιστηριακό χώρο από το 2010 και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Κιρκή Ελένη

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Μάρκου Μαρία

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», με κατεύθυνση «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και εφαρμογές στις Αποφάσεις» του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Ουρές αναμονής με ανυπόμονους πελάτες σε ετερογενές περιβάλλον. Ανασκόπηση και μια εφαρμογή».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στο μάθημα Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον προγραμματισμό με FORTRAN, μάθημα κορμού πρώτου έτους του τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πετρόπουλος Βασίλης

Είμαι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ στα Θεωρητικά Μαθηματικά. Για την απόκτησή του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Συμπαγείς Τοπολογικοί Χώροι και Συμπαγοποιήσεις»

Είμαι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική μου διατριβή έχει τίτλο

«Τοπολογίες σε Σύνολα Συναρτήσεων»

Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Άλγεβρα – 2ου έτους, κορμού
 • Αναλυτική Γεωμετρία – 1ου έτους, κορμού
 • Γενική Τοπολογία – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι – 1ου έτους, κορμού
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και στη Θεωρία Συνόλων – 1ου έτους, κορμού
 • Θεωρία Συνόλων – 3ου έτους, θεωρητικής κατεύθυνσης
 • Πραγματική Ανάλυση ΙΙ – 1ου έτους, κορμού

Εργάζομαι στον Φροντιστηριακό χώρο από το 1995, προετοιμάζοντας μαθητές για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και φοιτητές για τις εξεταστικές περιόδους.
Έχω συμμετάσχει χωρίς και με ανακοίνωση σε πολλά διεθνή συνέδρια Θεωρητικών μαθηματικών και κυρίως Τοπολογίας. Επίσης, είμαι κριτής (reviewer) της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρίας (AMS). Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες.

Φιλολογικά
Kapelisiou
Καπελησίου Λουΐζα

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στις Βυζαντινές και Νεοελληνικές σπουδές. Έχω ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΠΜΣ: “Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες” του τμήματος Φιλολογίας και βρίσκομαι στη φάση εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο:

“Ανδρέας Λασκαράτος : η τέχνη της πολεμικής και η διαμόρφωση της συγγραφικής ταυτότητας”

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος της Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικεύομαι στην Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Γλώσσα.

Διδάσκω όλα τα μαθήματα της ομάδας των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2006 έως και σήμερα.

Mary
Σίψα Μαρία

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος της Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ειδικεύομαι στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσα και Γραμματείας. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 1996 έως και σήμερα.

Φυσική
Κωνσταντινόπουλος Δημήτρης

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές έγιναν στο τμήμα φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα της θεωρητικής και μαθηματικής φυσικής. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εκπονώ την διπλωματική μου εργασία με τίτλο :

«Multi-time Measurements in Kerr Black Holes»

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η σχετικιστική κβαντική πληροφορία και στην γενική σχετικότητα (με έντονο ενδιαφέρον στις μελανές οπές και το φαινόμενο Hawking).
Από το 2016 εργάζομαι στο φροντιστηριακό κλάδο, αναλαμβάνοντας μαθητές λυκείου και φοιτητές.

Πετρόπουλος Νίκος

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: «Ενέργεια & Περιβάλλον», του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο:

«Βελτίωση της χρήσης των ηλιακών συλλεκτών μέσα από τη χρήση νανορευστών».

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα τόσο σε μαθητές όσο και σε φοιτητές.

Χημεία
Κιρκή Σπυριδούλα

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Χημικών εφαρμογών, Χημικής ανάλυσης και Χημείας περιβάλλοντος. Κατέχω, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλυτική Τεχνολογία και Νανοτεχνολογία. Για την απόκτηση του ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Σύνθεση του βιοκαταλύτη τριπλής στοιβάδας με τρεις ακινητοποιημένους οργανισμούς»

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2014 παραδίδοντας μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Βιολογία
Αλέξης Σπύρος

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος MSc στο διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών «Ιατρική Χημεία: έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων» του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος εκπόνησα διπλωματική εργασία, με τίτλο:

«Μελέτη της LCK σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια λεμφογενή λευχαιμία»

Από το 2017 είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο από το 2015, προετοιμάζοντας μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και φοιτητές για τις εξεταστικές περοόδους. 

Πληροφορική
Κιρκή Ελένη

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», στην κατεύθυνση «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», με ειδίκευση «Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Τμήματος των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την απόκτηση του παραπάνω ΜΔΕ εκπόνησα διπλωματική εργασία με τίτλο

«Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Προγραμματισμός σε R».

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών προσέφερα επικουρικό έργο στα παρακάτω μαθήματα του τμήματος των Μαθηματικών:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN – 1ου έτους, κορμού.
 • Διακριτά Μαθηματικά – 1ου έτους, κορμού.

Εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο και παραδίδω μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Οικονομία
Σπυροπούλου Θάνια

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του ΜΔΕ «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», με κατεύθυνση στη Στατιστική. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου εκπόνησα διπλωματική εργασία, με τίτλο

«Μελέτη μοντέλων αειφόρου ανάπτυξης και πράσινη καινοτομία»

Για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές ήμουν υπότροφος του ΙΚΥ στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ, με διαδικασία αξιολόγησης ακαδ. έτους 2012-2013».

Από το 2008 εργάζομαι στον φροντιστηριακό χώρο, παραδίδοντας μαθήματα σε μαθητές και φοιτητές.

Σχέδιο
Λάζος Κώστας

Είμαι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός και κάτοχος Μaster Αρχιτεκτονικής από το  Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονικής Οικοδομικής και Γεωδαισίας Σόφιας της Βουλγαρίας, με ειδίκευση στα «Βιομηχανικά και Αγροτικά Κτίρια και Συγκροτήματα (προκατασκευασμένα και συμβατικά)».
Εργάζομαι στο φροντιστηριακό χώρο από το 2006 και παραδίδω μαθήματα Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου σε υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων (κατανόηση κατασκευαστικού σχεδίου).

Γραμματεία
Μαρινοπούλου Χριστίνα

Έχω εργαστεί σε βιβλιοπωλεία της περιοχής των Πατρών.

Από την έναρξη του φροντιστηρίου έχω αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο γιούς.