Η νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Γ ΓΕΛ είναι μια τάξη προετοιμασίας για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται 14 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα προσανατολισμού 18 ώρες την εβδομάδα.

1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 6
Ιστορία (Θετικές & Σπουδές Υγείας): 2
Μαθηματικά (Ανθρωπιστικές Σπουδές): 2
Αγγλικά: 2
Θρησκευτικά: 1 ώρα
Φυσική Αγωγή: 3 ώρες

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας εξετάζεται Πανελλαδικά.

2. Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού

Τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού (ΟΠ) είναι 3 ανά ομάδα. Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών είναι 6 ώρες/εβδομάδα. Οι ομάδες των μαθημάτων προσανατολισμού είναι:

 • ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών: Τα μαθήματα είναι
  Αρχαία Ελληνική Γραμματεία,  Κοινωνιολογία,  Ιστορία.

 • ΟΠ Θετικών Σπουδών: Τα μαθήματα είναι
  Μαθηματικά,  Φυσική,  Χημεία.

 • ΟΠ Σπουδών Υγείας: Τα μαθήματα είναι
  Βιολογία,  Φυσική,  Χημεία.

 • ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής: Τα μαθήματα είναι
  Μαθηματικά,  Οικονομία,  Πληροφορική.

Σε κάθε ομάδα προσανατολισμού αντιστοιχεί μοναδικό Επιστημονικό Πεδίο τμημάτων-σχολών, το οποίο και μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος/ια, αφού ολοκληρωθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. 
Από το έτος 2021-2022 το μάθημα της Κοινωνιολογίας θα αντικατασταθεί από αυτό των Λατινικών.

3. Μηχανογραφικό δελτίο

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές και Λιμενικές Ακαδημίες, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης γίνεται μόνον από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για την είσοδο στις στρατιωτικές σχολές απαιτούνται επιπρόσθετες δοκιμασίες οι οποίες ορίζονται από οικείες διατάξεις.

Με την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνον ένα επιστημονικό πεδίο σχολών. Αυτό που αντιστοιχεί στην ΟΠ μαθημάτων που έχει επιλέξει στην Γ Λυκείου. Επιλέγει, λοιπόν όσες σχολές θέλει, λαμβάνοντας υπόψη ότι παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά επιλογής.

Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται από τις πανεπιστημιακές σχολές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις ή τυχόν απορίες.