Τα μαθήματα της Β τάξης των ΕΠΑΛ χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα.

Ι. Γενικής Παιδείας
Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά (*) 3
Φυσικές Επιστήμες (**) 2
Θρησκευτικά 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Φυσική Αγωγή 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Σύνολο 12

(*) Μαθηματικά: Άλγεβρα 2 ώρες – Γεωμετρία 1 ώρα,
(**) Φυσικές επιστήμες: Φυσική 1 ώρα – Χημεία 1 ώρα

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης 
2 Περιβάλλον και Γεωργία  1Θ+2Ε
3 Φυτική Παραγωγή  2Θ+3Ε
4 Ζωική Παραγωγή  2Θ+1Ε
5 Τεχνολογία Τροφίμων  2Θ+2Ε
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου  1Θ+1Ε
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα  2Θ+1Ε
8 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής  3Θ+3Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές   3E
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL) 
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό) 
7 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική 
8 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ   23 ΩΡΕΣ

3. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ+3Ε
3 Τοπογραφικό  Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία 
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές 
7 Αγγλικά Τομέα 
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ελεύθερο Σχέδιο  
2 Γραμμικό Σχέδιο
3 Ιστορία της Τέχνης
4 Αρχές Σύνθεσης
5 Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6 Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα5
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ.:

 • Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας        5Ε
 • Τεχνολογία Υφαντικών Υλών                                        5Ε
 • Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής                                          5Ε
 • Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές *                                        5Ε

*Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές» επιλέγεται μόνο στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργεί στη Γ΄ τάξη η ειδικότητα «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτική».

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5Ε
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε
6 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ  23 ΩΡΕΣ 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α8 5 (Θ+E)
8 Ειδικό Μάθημα Β8 5 (Θ+E)
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα  με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη.

α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  I  (1Θ+4Ε)
β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  I  (1Θ+4Ε)
γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  I (1Θ + 4Ε)
δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  I (1Θ+4Ε)
ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  I  (1Θ+4Ε) 
στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  I  (5Ε)
ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ  I  (1Θ+4Ε)      
η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι   (1Θ+4Ε)
θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  I   (1Θ+4Ε)

Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Eιδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής
(α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία Ι
(β) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
(γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
(δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α», εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι» που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε).  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α 7 (Θ+E)
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Τα μαθήματα της Β τάξης των ΕΠΑΛ χωρίζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
Ελληνική Γλώσσα – 3
Άλγεβρα – 2
Γεωμετρία – 1
Φυσική – 1
Χημεία – 1
Θρησκευτικά – 1
Ξένη Γλώσσα – 1
Φυσική Αγωγή – 1
Πληροφορική – 1
Σύνολο 12

Τεχνολογικά - Επαγγελματικά Μαθήματα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Μαθήματα – Ώρες
 • Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης – 2Θ
 • Περιβάλλον και Γεωργία – 1Θ+2Ε
 • Φυτική Παραγωγή – 2Θ+3Ε
 • Ζωική Παραγωγή – 2Θ+1Ε
 • Τεχνολογία τροφίμων – 2Θ+3Ε
 • Αρχές Αρχιτεκτονικού Σχεδίου – 1Θ+1Ε
 • Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα – 2Θ+1Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 1Θ
Σύνολο 23

Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας

Μαθήματα – Ώρες
 • Αρχές λογιστικής – 3Θ+3Ε
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ – 2Θ
 • Θεωρία Τουρισμού & Εφαρμογές – 3Ε
 • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) – 2Θ
 • Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (Excel) – 2Ε
 • Στοιχεία Δικαίου – 4Θ
 • Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική – 2Θ
 • Αγγλικά Τομέα – 2Θ
Σύνολο 23

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθήματα – Ώρες
 • Οικοδομικό Σχέδιο – 4Σ
 • Τοπογραφία – 2Θ+3Ε
 • Τοπογραφικό Σχέδιο-Ψηφιακή Χαρτογραφία – 3Ε
 • Κτιριακά Έργα & Δομικά Υλικά – 2Θ+2Ε
 • Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ – 4Ε
 • Δομημένο Περιβάλλον & Πολεοδομικές Εφαρμογές – 2Θ
 • Αγγλικά Τομέα – 1Θ
Σύνολο 23

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθήματα – Ώρες
 • Ελεύθερο Σχέδιο – 4Σ
 • Γραμμικό Σχέδιο – 3Σ
 • Ιστορία της Τέχνης – 3Θ
 • Αρχές Σύνθεσης – 3Ε
 • Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ – 5Ε
 • Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα (*) – 5Ε
Σύνολο 23

(*) Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ.:

 • Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας – 5Ε
 • Τεχνολογία Υφαντικών Υλών – 5Ε
 • Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής – 5Ε
 • Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές * – 5Ε

*Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές» επιλέγεται μόνο στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργεί στη Γ΄ τάξη η ειδικότητα «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτική».

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμου

Μαθήματα – Ώρες
 • Ηλεκτροτεχνία – 2Θ+2Ε
 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις & Ηλεκτρολογικό σχέδιο – 2Θ+5Ε
 • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα & Δίκτυα Επικοινωνιών – 3Ε
 • Αυτοματισμοί, Αισθητήρες – 2Ε
 • Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά – 2Θ+4Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 1Θ
Σύνολο 23

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθήματα – Ώρες
 • Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές – 3Θ+3Ε
 • Μηχανική – Αντοχή Υλικών –
 • Σχεδιασμός & Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών – 3Ε
 • Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές – 2Θ+5Ε
 • Βασική Ηλεκτρολογία & Εφαρμογές – 2Θ+2Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 1Θ
Σύνολο 23

Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα – Ώρες
 • Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών – 1Θ+3Ε
 • Υλικό & Δίκτυα Υπολογιστών – 2Θ+2Ε
 • Βασικά Θέματα Πληροφορικής – 2Θ+2Ε
 • Λειτουργικά Συστήματα & Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – 1Θ+2Ε
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοτόπων – 4Ε
 • Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού – 1Θ+2Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 1Θ
Σύνολο 23

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

 • Μαθήματα – Ώρες
 • Ανατομία – Φυσιολογία Ι – 3Ε
 • Πρώτες Βοήθειες –
 • Υγεία & ΔΙατροφή –
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις – 2Θ
 • Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – 2Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 2Θ
 • Ειδικό μάθημα Α – 5(Θ+Ε)
 • Ειδικό μάθημα Β – 5(Θ+Ε)
Σύνολο 23

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα  με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη.

 • (α) Μικροβιολογία Ι (1Θ+4Ε)
 • (β) Νοσηλευτική  Ι  (1Θ+4Ε)
 • (γ) Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι (1Θ+4Ε)
 • (δ) Σύγχρονη Αισθητική Ι (1Θ+4Ε)
 • (ε) Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι (1Θ+4Ε)
 • (στ) Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι (5Θ)
 • (η) Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι (1Θ+4Ε)
 • (θ) Ακτινοτεχνολογία Ι (1Θ+4Ε)

Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Eιδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής
(α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία Ι
(β) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
(γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
(δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α», εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι» που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως

 • Ανατομία – Φυσιολογία Ι – 4Ε
 • Πρώτες Βοήθειες –
 • Υγεία & ΔΙατροφή –
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις – 2Θ
 • Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – 3Ε
 • Αγγλικά Τομέα – 2Θ
 • Ειδικό μάθημα Α – 7(Θ+Ε)