Τα μαθήματα της Β Λυκείου είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Στην ομάδα μαθημάτων Κοινού Προγράμματος (30 ώρες) και στην Ομάδα Προσανατολισμού (5 ώρες). Υπάρχουν δύο ομάδες προσανατολισμού: αυτή των Ανθρωπιστικών Σπουδών και αυτή των Θετικών Σπουδών.  Από το σχολικό έτος 2020-2021 δεν θα υπάρχουν ομάδες προσανατολισμού, οπότε και η Β Λυκείου θα γίνει τάξη γενικής παιδείας.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 2
Θρησκευτικά 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο

30

Ανθρωπιστικών Σπουδών   Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες   Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3   Μαθηματικά 2
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη
και Πολιτική Επιστήμη)
2   Φυσική 3
Σύνολο 5   Σύνολο 5

Τα μαθήματα της Β Λυκείου είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Στην ομάδα μαθημάτων Κοινού Προγράμματος (30 ώρες) και στην Ομάδα Προσανατολισμού (5 ώρες). Υπάρχουν δύο ομάδες προσανατολισμού: αυτή των Ανθρωπιστικών Σπουδών και αυτή των Θετικών Σπουδών.

Β Γενικού Λυκείου - Μαθήματα Κορμού

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνικά – 2
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2
Άλγεβρα – 3
Γεωμετρία – 2
Φυσική – 2
Χημεία – 2
Βιολογία – 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 1
Ιστορία – 2
Φιλοσοφία – 2
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία – 2
Θρησκευτικά – 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες – 1
Ξένη Γλώσσα – 2
Φυσική Αγωγή – 1
Σύνολο 30

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία – 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών – 2
Σύνολο 5

Θετικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Φυσική – 3
Μαθηματικά – 2
Σύνολο 5