Τα μαθήματα της Β Λυκείου είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Στην ομάδα μαθημάτων Κοινού Προγράμματος (30 ώρες) και στην Ομάδα Προσανατολισμού (5 ώρες). Υπάρχουν δύο ομάδες προσανατολισμού: αυτή των Ανθρωπιστικών Σπουδών και αυτή των Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Θρησκευτικά 2
Αγγλικά 2
Ξένη Γλώσσα 2η (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο

30

Ανθρωπιστικών Σπουδών   Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες   Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3   Μαθηματικά 3
Λατινικά 2   Φυσική 2
Σύνολο 5   Σύνολο 5

Το 50% των θεμάτων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων θα είναι από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω: 

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Βιολογία
 • Αγγλικά
 • 1ο μάθημα προσανατολισμού
 • 2ο μάθημα προσανατολισμού

Τα μαθήματα της Β Λυκείου είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Στην ομάδα μαθημάτων Κοινού Προγράμματος (30 ώρες) και στην Ομάδα Προσανατολισμού (5 ώρες). Υπάρχουν δύο ομάδες προσανατολισμού: αυτή των Ανθρωπιστικών Σπουδών και αυτή των Θετικών Σπουδών.

Β Γενικού Λυκείου - Μαθήματα Κορμού

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνικά – 2
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2
Άλγεβρα – 3
Γεωμετρία – 2
Φυσική – 2
Χημεία – 2
Βιολογία – 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ – 2
Ιστορία – 2
Φιλοσοφία – 2
Θρησκευτικά – 2
Αγγλικά – 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) – 1
Φυσική Αγωγή – 2
Σύνολο 30

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία – 3
Λατινικά – 2
Σύνολο 5

Θετικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Μαθηματικά – 3
Φυσική – 2
Σύνολο 5

Το 50% των θεμάτων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων θα είναι από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω: 

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Βιολογία
 • Αγγλικά
 • 1ο μάθημα προσανατολισμού
 • 2ο μάθημα προσανατολισμού