Ο κατάλογος με τα ελληνικά πανεπιστήμια και τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων να ξεκινήσουν την αναζήτηση των τμημάτων που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Μόλις λοιπόν εντοπίσουμε το τμήμα που μας ενδιαφέρει πρέπει να βρούμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που μας εξασφαλίζει το συγκεκριμένο πτυχίο και κατόπιν να δούμε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Εδώ μπορείτε να δείτε και τον χάρτη των πανεπιστημίων, όπως εμφανίζεται στη σελίδα του υπουργείου παιδείας.