Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα Πανεπιστήμια – Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, καθώς και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Σε κάθε Πανεπιστήμιο θα βρείτε τις σχολές του και τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός είναι να δείτε προσεχτικά το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που σας εξασφαλίζει το πτυχίο της σχολής που σας ενδιαφέρει.