Η Α Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει 35 ώρες / εβδομάδα. Από αυτές οι 33 είναι μαθήματα Κοινού Προγράμματος. Οι υπόλοιπες 2 ώρες είναι μάθημα Επιλογής.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 3
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 2
Σύνολο 33

Από τα παρακάτω μαθήματα ο μαθητής επιλέγει ένα.

Μαθήματα Επιλογής Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Θεατρολογία) 2
Σύνολο (33+2)
35

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Τα παραπάνω αποτελούν την Α΄ ομάδα μαθημάτων. Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς.

Η Α Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει 35 ώρες / εβδομάδα. Από αυτές οι 33 είναι μαθήματα Κοινού Προγράμματος. Οι υπόλοιπες 2 ώρες είναι μάθημα Επιλογής.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
Άλγεβρα – 3
Αρχαία Ελλ. Γλώσσα – 5
Βιολογία – 2
Γεωμετρία – 2
Θρησκευτικά – 2
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική λογοτεχνία – 2
Ιστορία – 2
Πολιτική Παιδεία – 3
Φυσική – 2
Χημεία – 2
Ξένη Γλώσσα – 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες – 2
Φυσική Αγωγή – 2
Σύνολο 33

Από τα παρακάτω μαθήματα ο μαθητής/ια επιλέγει ένα.

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα – Ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής – 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων – 2
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – 2
Καλλιτεχνική Παιδεία – 2

Σύνολο (33+2) = 35

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Τα παραπάνω αποτελούν την Α΄ ομάδα μαθημάτων. Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς.