• Η Α Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει 35 ώρες / εβδομάδα.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Αγγλικά 3
Ξένη Γλώσσα 2η (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες 2
Σύνολο 35

Το 50% των θεμάτων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων θα είναι από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω: 

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αγγλικά

Η Α Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει 35 ώρες / εβδομάδα.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
 
Ελληνική Γλώσσα – 9
  Αρχαία Ελλ. Γλώσσα – 5
  Νεοελληνική Γλώσσα – 2
  Νεοελληνική Λογοτεχνία – 2
Μαθηματικά – 5
  Άλγεβρα – 3
  Γεωμετρία – 2
Φυσικές Επιστήμες – 6
  Βιολογία – 2
  Φυσική – 2
  Χημεία – 2
Θρησκευτικά – 2
Ιστορία – 2
Αγγλικά – 3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) – 2
Πολιτική Αγωγή – 2
Εφαρμογές Πληροφορικής – 2
Φυσική Αγωγή – 2
 
Σύνολο 35

Το 50% των θεμάτων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων θα είναι από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω: 

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Ιστορία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αγγλικά