• 2614003801

Η νέα Γ Λυκείου αποτελεί τάξη προετοιμασίας για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει μαθήματα ομάδας προσανατολισμού, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επιλογής. Συνολικά διδάσκονται 32 ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα, 9 ώρες είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας, 21 ώρες είναι μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού και 2 ώρες είναι το Μάθημα Επιλογής.  Η ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α καθορίζει και το επιστημονικό πεδίο του οποίου τις σχολές-τμήματα θα έχει δικαίωμα να επιλέξει. Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΜαθήματαΏρες
Θρησκευτικά1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία6
Φυσική Αγωγή2
Σύνολο9

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Ελληνικά7
Ιστορία7
Κοινωνιολογία7
Σύνολο21

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Φυσική7
Χημεία7
Μαθηματικά7
Σύνολο21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Φυσική7
Χημεία7
Βιολογία7
Σύνολο21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά7
Πληροφορική - ΑΕΠΠ7
Οικονομία7
Σύνολο21

Μαθήματα Επιλογής

ΜαθήματαΏρες
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Ελεύθερο Σχέδιο2
Γραμμικό σχέδιο2
Λατινικά2
Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
Θρησκευτικά – 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 6
Φυσική Αγωγή – 2
Σύνολο 9

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνικά – 7
Ιστορία – 7
Κοινωνιολογία – 7
Σύνολο 21

Θετικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Φυσική – 7
Χημεία – 7
Μαθηματικά – 7
Σύνολο 21

Σπουδές Υγείας

Μαθήματα – Ώρες
Φυσική – 7
Χημεία – 7
Βιολογία – 7
Σύνολο 21

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα – Ώρες
Μαθηματικά – 7
Πληροφορική – 7
Οικονομία – 7
Σύνολο 21

Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα – Ώρες
Ξένη Γλώσσα – 2
Ελεύθερο Σχέδιο – 2
Γραμμικό Σχέδιο – 2
Λατινικά – 2
Σύνολο 21

Ο μαθητής/ια επιλέγει μόνον ένα μάθημα επιλογής.