Η νέα Γ Λυκείου αποτελεί τάξη προετοιμασίας για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της περιλαμβάνει μαθήματα ομάδας προσανατολισμού, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επιλογής. Συνολικά διδάσκονται 32 ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα, 14 ώρες είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας και 18 ώρες είναι μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού. Δεν υπάρχουν στην Γ Λυκείου μαθήματα επιλογής. 
Η Ιστορία Γενικής Παιδείας διδάσκεται μόνον στους μαθητές/ιες που έχουν επιλέξει κάποια από τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Υγείας ή Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής. 
Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας διδάσκονται μόνον στους μαθητές/ιες των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Η ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α καθορίζει και το επιστημονικό πεδίο του οποίου τις σχολές-τμήματα θα έχει δικαίωμα να επιλέξει. Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία6
Ιστορία2
Μαθηματικά2
Αγγλικά2
Φυσική Αγωγή3
Θρησκευτικά1
Σύνολο14

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Ελληνικά6
Ιστορία6
Κοινωνιολογία (2020-2021)
Λατινικά (2021-2022)
6
Σύνολο18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Φυσική6
Χημεία6
Μαθηματικά6
Σύνολο18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Φυσική6
Χημεία6
Βιολογία6
Σύνολο18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά6
Πληροφορική - ΑΕΠΠ6
Οικονομία6
Σύνολο18

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
Θρησκευτικά – 1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 6
Ιστορία – 2
Μαθηματικά – 2
Αγγλικά – 2
Φυσική Αγωγή – 3
Σύνολο 14

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελληνικά – 6
Ιστορία – 6
Κοινωνιολογία – 6
Σύνολο 18

Θετικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Φυσική – 6
Χημεία – 6
Μαθηματικά – 6
Σύνολο 18

Σπουδές Υγείας

Μαθήματα – Ώρες
Φυσική – 6
Χημεία – 6
Βιολογία – 6
Σύνολο 18

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα – Ώρες
Μαθηματικά – 6
Πληροφορική – 6
Οικονομία – 6
Σύνολο 18