Μέσα από τον οδηγό σταδιοδρομίας που σας προσφέρουμε θα αντλήσετε πολύτιμες πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για το μέλλον σας. Έχει διαπιστωθεί πως ένας υποψήφιος που γνωρίζει, έγκαιρα, τι σπουδές θέλει να ακολουθήσει κάνει πιο επίμονη και ολοκληρωμένη προσπάθεια και απολαμβάνει καλύτερα αποτελέσματα.
Για να θέσει τους στόχους του όμως ένας μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει τι του προσφέρει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα τόσο σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, όσο και σε σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Για να εισέλθετε στον οδηγό σταδιοδρομίας πατήστε εδώ.