• 2614003801

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις στρατιωτικές σχολές, στις οποίες η εισαγωγή γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις.