Ο κατάλογος με τα ελληνικά πανεπιστήμια έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων να ξεκινήσουν την αναζήτηση των τμημάτων που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Μόλις λοιπόν εντοπίσουμε το τμήμα που μας ενδιαφέρει πρέπει να βρούμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που μας εξασφαλίζει το συγκεκριμένο πτυχίο και κατόπιν να δούμε το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.