Απαντήσεις θεμάτων πανελλαδικών 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δευτέρα 15-6-20

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΓΕΛ)

Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)

 Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)

Τρίτη 16-6-20Νέα Ελληνικά (ΕΠΑΛ) Θέματα Απαντήσεις
Τετάρτη 17-6-20Αρχαία Ελληνικά (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Μαθηματικά (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Πέμπτη 18-6-20Μαθηματικά (ΕΠΑΛ)ΘέματαΑπαντήσεις
Παρασκευή 19-6-20Βιολογία (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Βιολογία Γενικής (ΓΕΛ – Παλιό)ΘέματαΑπαντήσεις
Κοινωνιολογία (ΓΕΛ – Νέο)ΘέματαΑπαντήσεις
Σάββατο 20-6-20Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (ΕΠΑΛ) ΘέματαΑπαντήσεις
Δευτέρα 22-6-20Φυσική (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Λατινικά (ΓΕΛ – Παλιό) ΘέματαΑπαντήσεις
Τετάρτη 24-6-20ΑΕΠΠ (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Ιστορία (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Πέμπτη 25-6-20Υγιεινή (ΕΠΑΛ)ΘέματαΑπαντήσεις
Παρασκευή 26-6-20ΑΟΘ (ΓΕΛ) Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)
Χημεία (ΓΕΛ)Θέματα (Νέο)
Θέματα (Παλιό)
Απαντήσεις (Νέο)
Απαντήσεις (Παλιό)