Ένας από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η συνεργασία εκπαιδευτών, γονέων και μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος σας προσφέρουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα edu4schools, η οποία παίζει τον ρόλο της ηλεκτρονικής γραμματείας του φροντιστηρίου. Για online ενημέρωση μαθητών και γονέων πατήστε εδώ ή στην εικόνα.

h