• 2614003801
  • Πενταμελές τμήμα 7€/ώρα
  • Εξαμελές τμήμα 6€/ώρα
  • Στο 2ο μάθημα 10% έκπτωση.

Για διευκρινίσεις ή απορίες τηλεφωνήστε ή στείλετε email εδώ.