Η απόκτηση του πτυχίου είναι προφανώς ο στόχος. Ωστόσο, στο φοιτητικό φροντιστήριο Περί Επιστημών πιστεύουμε ότι το πτυχίο δεν ανταποκρίνεται πάντα στην κατάκτηση της γνώσης, όχι της επιφανειακής, μέτριας και βασικής αλλά της ουσιαστικής και βαθιάς γνώσης του αντικειμένου που αποφασίσατε να σπουδάσετε. Αυτή τη γνώση φιλοδοξούμε να σας μεταδώσουμε. Γιατί, μόνον αν κατανοήσετε σε βάθος την επιστήμη σας θα αποβεί αυτή χρήσιμη και επωφελής για το μέλλον σας, ένα θεμέλιο για την επιστημονική και επαγγελματική σας πορεία.

Επάρκεια μας δίνουν

  • η επιστημονική μας κατάρτιση,
  • η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς την επιστήμη του,
  • η ενδελεχής ενασχόληση με το αντικείμενό μας,
  • η συνεχής συγγραφή σημειώσεων.