Οι φοιτητικές σημειώσεις του φροντιστηρίου Περί Επιστημών έχουν ως στόχο την κατανόηση σε βάθος της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος. Για τον σκοπό αυτό περιέχουν αναλυτικά τη θεωρία και αναλυτικά παραδείγματα για την κατανόησή της. Στο τέλος κάθε ενότητας ακολουθούν λυμένα θέματα.

Οι φοιτητικές σημειώσεις μας

Υπό έκδοση…