• 2614003801

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται. Παραδίδουμε μαθήματα και μέσω Skype. Για διευκρινίσεις τηλεφωνήστε ή στείλτε e-mail εδώ.

 • Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Λογιστική Ι & ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία & Διοίκηση Ι & ΙΙ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα
 • Εισαγωγή στους Η/Υ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Μακροϊκονομική
 • Μικροϊκονομική Ι & ΙΙ
 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 • Στατιστική των Επιχειρήσεων
 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι & ΙΙ
 • Χρηματοοϊκονομική Οικονομετρία
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γενική Χημεία
 • Γενική Χρηματοοϊκονομική Λογιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Μακροοϊκονομία
 • Μικροοϊκονομία
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Λογιστική Εταιριών
 • Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών
 • Μακροοικονομία
 • Μικροοικονομία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι & Μοντέλα Πρόβλεψης
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Μικροοϊκονομική Ι & ΙΙ
 • Μακροοϊκονομική Ι & ΙΙ
 • Λογιστική Ι & II
 • Οικονομετρία
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Χρηματοϊκονομικά