Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης, είτε με Skype. Υπάρχουν τρεις επιλογές για τον τύπο του μαθήματος που θέλετε να επιλέξετε:παρακολούθηση όλης της ύλης, μάθημα για απορίες και μάθημα για επίλυση θεμάτων.
Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε email εδώ.

 • Ανοσοβιολογία
 • Βιολογία κυττάρου Ι & ΙΙ
 • Βιοστατιστική
 • Γενική Χημεία
 • Μαθηματικά
 • Μοριακή βιολογία Ι & ΙΙ
 • Οργανική Χημεία
 • Φυσική
 • Η επιστήμη της Βιολογίας
 • Μαθηματικά – Στατιστική
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι & ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Μηχανικής
 • Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική
 • Εισαγωγικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών
 • Εισαγωγικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών
 • Επιστήμη των Υλικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V & VI
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Πληροφορική Ι & ΙΙ
 • Στοιχεία Μοριακής Φυσικής & Κβαντικής Χημείας
 • Φυσική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV
 • Φυσικοχημεία Ι & ΙΙ
 • Χημεία Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Κορμού

 • Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Απειροστικό Λογισμό Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Διαφορική Γεωμετρία Ι
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων
 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN
 • Θεωρία Πιθανοτήτων Ι
 • Κλασική Μηχανική
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Προγραμματισμός με Python
 • Στατιστική Συμπερασματολογία Ι
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Κατεύθυνσης - Επιλογής

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται:

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
 • Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων
 • Γενική Τοπολογία
 • Γραμμικά Μοντέλα
 • Δομές Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
 • Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική
 • Επιστήμη των Δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Δειγματοληψίας
 • Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • ΜΔΕ
 • Μικροϋπολογιστές
 • ΣΔΕ ΙΙ
 • Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία
 • Διανυσματική Ανάλυση
 • Ειδικά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική
 • Εφαρμοσμένη Οπτική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός I & ΙΙ
 • Ηλεκτρονική
 • Θερμική και Στατιστική Φυσική
 • Θερμότητα-Κυματική-Οπτική
 • Κβαντική Φυσική Ι & II
 • Κλασική Μηχανική
 • Κυματική
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Μηχανική – Ρευστομηχανική
 • Σύγχρονη Φυσική
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Σχετικότητα – Πυρήνες – Σωμάτια
 • Φυσική Στερεάς Καταστάσεως
 • Χημεία
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Αναλυτική Χημεία Ι & ΙΙ
 • Αρχές και Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας
 • Βιοχημεία Ι & ΙΙ
 • Δομή Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Ανόργανη Χημεία
 • Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι & ΙΙ
 • Μαθηματικά για Χημικούς
 • Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι & ΙΙ
 • Συνθετική Οργανική Χημεία
 • Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
 • Φυσική για Χημικούς
 • Φυσικοχημεία I, II, III, IV
 • Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων και Βιομορίων
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Ι & ΙΙ