• 2614003801

Παραδίδουμε μαθήματα και μέσω Skype. Για διευκρινίσεις τηλεφωνήστε ή στείλτε email εδώ.

 Επικοινωνήστε μαζί μας.

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Κυτταρική Βιολογία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Αναλυτική Χημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Συνθετική Οργανική Χημεία
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 • Τεχνικές Διαχωρισμού – Ηλεκτροαναλυτικές Μέθοδοι
 • Φαρμακοχημεία Ι
 • Βιοανόργανη Χημεία