• 2614003801

Παραδίδουμε μαθήματα και μέσω Skype. Για διευκρινίσεις τηλεφωνήστε ή στείλτε email εδώ.

  • Εισαγωγή στα Μαθηματικά: Αριθμητική – Άλγεβρα – Γεωμετρία
  • Εισαγωγή στη Φυσική
  • Εφαρμοσμένη Στατιστική
  • Χημεία