Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης, είτε με Skype. Υπάρχουν τρεις επιλογές για τον τύπο του μαθήματος που θέλετε να επιλέξετε:παρακολούθηση όλης της ύλης, μάθημα για απορίες και μάθημα για επίλυση θεμάτων.
Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε email εδώ.

 • Βιοχημεία
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Μαθηματικά
 • Μοριακή Βιολογία
 • Οργανική Χημεία
 • Στατιστική
 • Βασικές Αρχές Πληροφορικής & Προγραμματισμού
 • Βιοχημεία
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Μαθηματικά Ι & ΙΙ
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία
 • Οργανική Χημεία
 • Στατιστική
 • Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ
 • Φυσική
 • Φυσικοχημεία
 • Βιολογία
 • Βιοχημεία
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Μικροβιολογία
 • Μαθηματικά
 • Οργανική Χημεία
 • Πληροφορική Ι & ΙΙ
 • Στατιστική
 • Φυσική
 • Χημεία Τροφίμων
 • Μαθηματικά & Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αναλυτική & Οργανική Χημεία
 • Φυσική
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Ανοσολογία & Νοσολογία
 • Βιοστατιστική
 • Βιοχημεία
 • Γενική & Αναλυτική Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Κυτταρική – Μοριακή Βιολογία
 • Μικροβιολογία
 • Οργανική & Βιολογική Χημεία
 • Πληροφορική
 • Φυσική