Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια από τα φοιτητικά μαθήματα που διδάσκουμε. Είναι κατηγοριοποιημένα ανά σχολή για καλύτερη αναζήτηση. Τα  φοιτητικά μαθήματα διδάσκονται από διδάκτορες και από κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή. Δεν υπερβαίνουν τα 6 άτομα. 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μαθημάτων. Τα αναλυτικά, δηλαδή το μάθημα διδάσκεται, στο εύρος της ύλης, αναλυτικά, με λεπτομερή παραδείγματα και υποδειγματική επίλυση θεμάτων. Τα μαθήματα στα οποία επιλύονται μόνο θέματα, χωρίς να διδάσκεται η θεωρία. Προφανώς τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε όσους έχουν διαβασμένο το μάθημα. Τέλος, γίνονται μαθήματα στα οποία επιλύονται απορίες.
Παραδίδονται μαθήματα και μέσω skype