Η Β Λυκείου είναι κρίσιμη τάξη, διότι ο μαθητής/μαθήτρια καλείται να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών και να αρχίσει την προετοιμασία του/της για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ακολουθούν οι πίνακες με τα προγράμματα σπουδών που προτείνει η διεύθυνση του φροντιστηρίου μας. Φυσικά, κάθε μαθητής μπορεί να προσθέσει ή και να αφαιρέσει μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Προετοιμασία για Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Αρχαία Γνωστό κείμενο 2
Άγνωστο κείμενο 3
Ιστορία (Γ Λυκείου) 1
Κοινωνιολογία (Γ Λυκείου) 1
Σύνολο 10
Προετοιμασία για Θετικές Σπουδές
Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Χημεία (*) 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού (*) 3
Φυσική Προσανατολισμού (*) 3
Βιολογία (Γ Λυκείου) 2
Σύνολο 12-13
Προετοιμασία για Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού (*) 3
Οικονομία και Κοινωνία (Γ Λυκείου) 1
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον (ΑΕΠΠ Γ Λυκείου) 2
Σύνολο 11

(*) Στα μαθήματα αυτά, από τον Ιανουάριο και μετά, τις 2 από τις 3 ώρες διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα της Γ Λυκείου. Ενώ στη Χημεία και οι 2 ώρες γίνονται Γ Λυκείου.

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Η Β Λυκείου είναι κρίσιμη τάξη, διότι ο μαθητής/μαθήτρια καλείται να επιλέξει κατεύθυνση σπουδών και να αρχίσει την προετοιμασία του/της για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ακολουθούν οι πίνακες με τα προγράμματα σπουδών που προτείνει η διεύθυνση του φροντιστηρίου μας. Φυσικά, κάθε μαθητής μπορεί να προσθέσει ή και να αφαιρέσει μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Προετοιμασία για Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Αρχαία Γνωστό – 2
Αρχαία Άγνωστο – 3
Ιστορία Γ Λυκείου – 1
Κοινωνιολογία – 1
Σύνολο 10

Προετοιμασία για Θετικές Σπουδές

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Άλγεβρα – 2
Χημεία – 2
Μαθηματικά Προσ. – 3 (*)
Φυσική Προσ. – 3 (*)
Βιολογία Γ Λυκείου – 2
Σύνολο 12-13

Προετοιμασία για Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Άλγεβρα – 2
Μαθηματικά Προσ. – 3 (*)
ΑΟΘ – 2 (Γ Λυκείου)
ΑΕΠΠ – 2 (Γ Λυκείου)
Σύνολο 12

(*) Στα μαθήματα αυτά, από τον Ιανουάριο και μετά, τις 2 από τις 3 ώρες διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα της Γ Λυκείου. Ενώ στη Χημεία και οι 2 ώρες γίνονται Γ Λυκείου.
Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας