Στην Β Λυκείου ΕΠΑΛ προτείνουμε την έναρξη της προετοιμασίας τουλάχιστον σε ένα μάθημα ειδικότητας. Ειδικότερα:

Προετοιμασία B ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 3
Μάθημα ειδικότητας 1 1-2
Μάθημα ειδικότητας 2 1-2
Σύνολο 6 έως 10

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Στην Β Λυκείου ΕΠΑΛ προτείνουμε την έναρξη της προετοιμασίας τουλάχιστον σε ένα μάθημα ειδικότητας. Ειδικότερα:

Προετοιμασία Β ΕΠΑΛ

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Άλγεβρα – 3
Μάθημα 1ης ειδικ. – 1 έως 2
Μάθημα 2ης ειδικ. – 1 έως 2
Σύνολο 6 έως 10

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.