Α Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Β Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Γ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γράφονται διαγωνίσματα. Για διευκρινίσεις ή τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για το Γυμνάσιο προτείνουμε:

Α Γυμνασίου

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελλ. Γραμματεία – 2
Νεοελληνική Γλώσσσα – 2
Μαθηματικά – 3

Σύνολο 7

Β Γυμνασίου

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελλ. Γραμματεία – 2
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Μαθηματικά – 3

Σύνολο 7

Γ Γυμνασίου

Μαθήματα – Ώρες
Αρχαία Ελλ. Γραμματεία – 2
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Μαθηματικά – 3
Φυσική – 1

Σύνολο έως 8

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γράφονται διαγωνίσματα. Για διευκρινίσεις ή τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.