ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Σύνολο 13,5
ΟΠ Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 14,5
ΟΠ Σπουδών Υγείας
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5
Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 3
Σύνολο 13,5
ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Οικονομία 3
Σύνολο 13,5

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας.

ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 2,5
Αρχαία Ελλ. Γλώσσα – 5
Ιστορία – 3
Λατινικά- 3
Σύνολο 13,5

ΟΠ Θετικών Σπουδών

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 2,5
Μαθηματικά – 5
Φυσική – 4
Χημεία – 3
Σύνολο 14,5

ΟΠ Σπουδών Υγείας

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 2,5
Βιολογία- 4
Φυσική – 4
Χημεία – 3
Σύνολο 13,5

ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία – 2,5
Μαθηματικά – 5
Οικονομία – 3
Πληροφορική – 3
Σύνολο 13,5

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας.