Το πρόγραμμα σπουδών της Γ ΕΠΑΛ είναι από 7 έως 11 ώρες. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη. 

Προετοιμασία Γ ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Άλγεβρα) 3
Μάθημα ειδικότητας 1 1-2
Μάθημα ειδικότητας 2 1-2
Σύνολο 7 έως 11

Για απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ ΕΠΑΛ είναι από 7 έως 11 ώρες. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη.

Προετοιμασία Γ ΕΠΑΛ

Μαθήματα – Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Μαθηματικά – 4
Μάθημα 1ης ειδικ. – 1 έως 2
Μάθημα 2ης ειδικ. – 1 έως 2
Σύνολο 7 έως 11

Για απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.