Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας. Όμως πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία του μαθητή/μαθήτριας όσον αφορά στην εποικοδομητική μελέτη και την αντιμετώπιση των εξετάσεων. Αρχίζουμε και χτίζουμε θεμέλια. Ως επί των πλείστων διδάσκουμε τις ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων. 
Φυσικά, κάθε μαθητής μπορεί να προσθέσει ή και να αφαιρέσει μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Περί Επιστημών είναι:

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 3
Αρχαία  2
Γεωμετρία 2
Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο
14

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας. Όμως πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία του μαθητή/μαθήτριας όσον αφορά στην εποικοδομητική μελέτη και την αντιμετώπιση των εξετάσεων. Αρχίζουμε και χτίζουμε θεμέλια. Ως επί των πλείστων διδάσκουμε τις ασκήσεις της Τράπεζας Θεμάτων.
Φυσικά, κάθε μαθητής μπορεί να προσθέσει ή και να αφαιρέσει μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Περί Επιστημών είναι:

Προετοιμασία Α Λυκείου

Μαθήματα – Ώρες
Άλγεβρα – 3
Αρχαία – 2
Βιολογία – 1
Γεωμετρία – 1
Νεοελληνική Γλώσσα – 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία – 1
Φυσική – 2
Χημεία – 1

Σύνολο έως 13

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται κάθε 2ο Σάββατο, από αρχές Οκτώβρη μέχρι το Φεβρουάριο και κάθε Σάββατο από το Μάρτιο μέχρι τον Μάη. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.