Στις σελίδες των ΕΠΑΛ θα βρείτε τα προγράμματα σπουδών των τάξεων Α, Β και Γ.