06 Ιούλ

Ξεκίνησε για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (2019-2020), για δοκιμαστική χρήση (demo), η πλατφόρμα https://a-dilosi.it.minedu.gov.gr/ υποβολής της Α Δήλωση προτίμησης τμημάτων, από την οποία θα προκύψουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα τμήματα αυτά, εάν προκύψει κάποιο τέτοιο στο μηχανογραφικό δελτίο, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη. Δηλαδή δεν θα δίνονται πανελλαδικές εξετάσεις.

Όσοι μαθητές θέλουν να εισέλθουν να κάνουν εξάσκηση, θα χρησιμοποιούν ως κωδικό εξέτασης τους

20000011  για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

20000012  για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

20000013  για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

20000014  για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ενώ κωδικός ασφαλείας είναι ο ‘123’.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

  • Η υποβολή της Α΄ Δήλωσης είναι υποχρεωτική. Ακόμα και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ενδιαφέρεται για πρόσβαση σε ΤΕΠ. Αν δεν την υποβάλει, χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Στην Α΄ Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει από 1 μέχρι 10 Τμήματα. Η σειρά προτίμησης δεν έχει σημασία.
  • Μέχρι την οριστικοποίηση της δήλωσης (και εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής), μπορούν να γίνουν όσες αλλαγές ο υποψήφιος θέλει.
  • Η οριστικοποιήσει της Α΄ Δήλωσης πρέπει να γίνει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
  • Οι επιλογές της Α΄ δήλωσης δεν είναι δεσμευτικές. Η Α΄ δήλωση προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής σε κάποιο Τμήμα χωρίς εξετάσεις, αλλά ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα τον ερχόμενο Φεβρουάριο (η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας) να δηλώσει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να συμπληρώσει κανονικά το μηχανογραφικό του μετά την ανακοίνωση των βαθμών. Στην περίπτωση αυτή η Α΄ δήλωση παύει να ισχύει.
  • Σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Α΄ Δήλωσης, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν αν στις επιλογές τους υπάρχουν ένα ή περισσότερα ΤΕΠ και ποια είναι αυτά. Τα ΤΕΠ δεν είναι προκαθορισμένα. Το αν κάποιο τμήμα θα χαρακτηριστεί ΤΕΠ εξαρτάται από το πόσοι/ες υποψήφιοι/ες θα το περιλάβουν στην Α΄ Δήλωση. Αν το περιλάβουν λιγότεροι από τους εισακτέους, τότε χαρακτηρίζεται ΤΕΠ.
  • Αν κάποιος υποψήφιος/ια επιλέξει τμήμα ΤΕΠ που θα υπάρχει στην Α δήλωσή του δεν θα έχει δυνατότητα μετεγγραφής.